Ö harfi ile başlayan kedi isimleri

Ö harfi ile başlayan kedi isimleri

 • Öcü

  Küçük çocukları korkutmak için kullanılan kurgusal yaratıktır.

 • Ödlek

  Korkak anlamına gelmektedir.

 • Ödül

  Yaptığı bir işten, bir davranıştan dolayı birine verilen armağan.

 • Öfkeli

  Sinirli anlamına gelmektedir.

 • Öke

  Yetenekleri, olağanüstü işler başaracak, pek önemli ve şaşılacak şeyler yaratacak denli üstün olan kimse, üstün insan.

 • Öksüz

  Annesi olmayan yavrulara verilen isimdir.

 • Öncü

  Bir yolda ilk olan, yol gösteren anlamına gelmektedir.

 • Önder

  Öncülük yapan kimse.

 • Ördek

  Paytak yürüyüşlü, tavuktan daha iri, yabanıl ve evcil türleri bulunan bir su kuşu.

 • Örek

  Başıboş gezen hayvan sürüsü.

 • Örümcek

  Sekiz bacağı olan eklem bacaklı familyasına ait olan bir hayvan türüdür.

 • Özgür

  Bağımsız anlamına gelmektedir.

 • Özlem

  Bir kimseyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu.

https://patinolsun.com/