İ harfi ile başlayan kedi isimleri

İ harfi ile başlayan kedi isimleri

 • İbibik

  Başının üzerinde büyük ve güzel tüyleri olan çok gösterişli bir kuştur.

 • İbik

  Horozun başının üst kısmında bulunan etli bölgedir.

 • İbiş

  Aptal, şapşal anlamlarına gelir.

 • İblis

  İblis, Tanrı'ya isyan ettiğine inanılan ruhani bir yaratıktır.

 • İdil

  Doğa yaşamının güzelliğini ve etkileyiciliğini ele alan şiirlere verilen isimdir.

 • İdol

  Tapılacak ölçüde sevilen, putlaştırılmış kimse.

 • İksir

  İksirler yenileyici ve şifa verici olduğu inanılan içkilerdir.

 • İlda

  Cesur, kahraman kadın anlamına gelmektedir.

 • İlgi

  Belli bir olay, etkinlik, şey ya da kişiye yakınlık duyumsama, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

 • İlham

  Esin; ilham, etkilenme, çağrışım, içe doğma ile gelen yaratıcı düşünce, doğaüstü veya buna bağlı söz, duyum ve algı.

 • İlik

  Kemiğin içindeki yumuşak dokudur.

 • İnci

  Midyenin içerisinden çıkan türlü türlü renklerde olabilen değerli bir taştır.

 • İrmik

  İrmik durum buğdayının öğütülüp elenmesiyle elde edilen bir besin maddesidir.

 • İskender

  Büyük İskender, adı Doğu efsanelerinde yaşayan, o zamanki dünyanın yarısını 13 yılda fethetmiş, Pers İmparatorluğu'nun güçlü ordularını yenmiş, M.Ö. 336-323 yılları arasında Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutanlardan biri.

 • İskoç

  İskoçyalı insanlara verilen isimdir.

 • İzci

  İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini destekleme amacı güden uluslararası bir harekettir.

https://patinolsun.com/