A harfi ile başlayan kedi isimleri

A harfi ile başlayan kedi isimleri

 • Abi

  Büyük erkek kardeşe verilen isimdir.

 • Ada

  Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

 • Adonis

  Adonis, Yunan mitolojisine göre Afrodit'in âşık olduğu ölümlüdür.

 • Afacan

  Ele avuca sığmaz, zeki ve yaramaz.

 • Afrodit

  Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası.

 • Ağa

  Halkın saygı duyduğu, sözü geçen erkeklere, adlarıyla birlikte kullandığı san.

 • Ahbap

  Yakın dost anlamına gelmektedir.

 • Ahu

  Ceylan anlamına gelir.

 • Ajan

  Bir devlet ya da bir kuruluşça görevlendirilip onun amacı için gizli olarak çalışan kimse.

 • Akçakız

  Beyaz kız anlamında kullanılır.

 • Akira

  Bir Japon anime filminin adıdır.

 • Aksi

  Olumlu olmayan, karşıt, ters, zıt davranış, tutum.

 • Alaca

  Birkaç rengin karışımından oluşan renklere denir.

 • Alba

  Latin kökenli bir ad olan Alba beyaz demektir.

 • Albeni

  Alımlı, çekici, cazibeli anlamına gelir.

 • Alev

  Alev, ateşin görünen gazlı kısmıdır.

 • Alex

  Alex koruyucu anlamına gelmektedir.

 • Alfa

  Lider anlamına gelen bir sözcüktür.

 • Alice

  Alice ismi, asil soy anlamında kullanılan bir isimdir.

 • Alkım

  Gökkuşağı demektir.

 • Andre

  Kahraman, cesur anlamlarına gelmektedir.

 • Angel

  Melek anlamına gelmektedir.

 • Ares

  Yunan mitolojisinde Ares, savaş tanrısı'dır.

 • Ariana

  Farsça'da asil ve mükemmel insan anlamına gelir.

 • Arya

  Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı.

 • Asi

  Yasa ve kurallara, buyruklara karşı gelen, başkaldıran; dikbaşlı.

 • Asterope

  Yunan mitlerinde geçen çok güzel bir perinin ismidir.

 • Aşil

  Akhilleus (Aşil) annesi tanrı, babası ölümlü bir kral olan yarı tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.

 • Atalante

  "Eşit ağırlık" anlamına gelen Atalante, Yunan mitolojisinde bir kadın kahramandır.

 • Ateş

  Ateş, yüksek sıcaklık ve çoğunlukla alev veren hızlı yanma olayıdır.

 • Athena

  Zeus’un kızı olan Athena bilginin ve bilgeliğin tanrıçasıdır.

 • Atlantis

  Yunan mitolojisinde geçen efsane şehirdir.

 • Aykız

  Ay gibi güzel ve parlak olan kız anlamına gelmektedir.

https://patinolsun.com/